Freeze Spray(NF)

คุณสมบัติสินค้า:

สเปรย์ทำให้เยือกแข็ง (ไม่ติดไฟ)

Share

Freeze Spray (Non-flammable) : สเปรย์ทำให้เยือกแข็ง (ชนิดไม่ติดไฟ)

  • ใช้สาร 1,1,1,2-TETRAFLUOROETHANE
  • ไม่มีส่วนผสมของโพเพนและบิวเทน
  • ก๊าซไม่ไวไฟ และไม่เป็นพิษ ลดภาวะโลกร้อน
  • เยือกแข็งอย่างรวดเร็วถึง -50 องศาเซลเซียส
  • ตรวจหาร่องรอยความผิดพลาดทางไฟฟ้า
  • ระเหยได้ทันทีไม่มีสารตกค้าง


สเปรย์เยือกแข็งชนิดไม่ติดไฟ ใช้สารทำความเย็น 1,1,1,2-เตตระฟลูออโรอีเทน (HFC-134) มีคุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร์คล้ายกับ R-12 ไม่ติดไฟ ค่า Volatile Organic Compounds (VOC) เป็นศูนย์ ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เหมาะสำหรับใช้ช้ตรวจสอบหาร่องรอยความผิดพลาดทางไฟฟ้า บนชิ้นส่วนที่ไวต่อการเปลี่ยนอุณหภูมิ ป้องกันชิ้นส่วนในขณะบัดกรี ทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แผงวงจร เครื่องมือห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องจักรกลโรงงานเย็นลง ระเหยได้เร็วและไม่ทิ้งสารตกค้าง สามารถทำให้เยือกแข็งได้อย่างรวดเร็ว ถึง -50 ํC  ใช้ได้ผลกับการเช็ดหมากฝรั่ง มูลสัตว์เลี้ยง และน้ำตาเทียน

 ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร

Powered by MakeWebEasy.com