annguyenhuynh58

annguyenhuynh58

ผู้เยี่ยมชม

annguyenhuynh58@gmail.com

  Dưới đây là danh sách 6 cây mai vàng đẹp và có giá trị cao nhất tại Việt Nam: (44 อ่าน)

16 ก.ย. 2566 15:02

<div dir="ltr">Như chúng ta đã bi&ecirc;́t, mai là m&ocirc;̣t thứ gì đó v&ocirc; cùng c&acirc;̀n thi&ecirc;́t trong đời s&ocirc;́ng văn hóa của người d&acirc;n Vi&ecirc;̣t Nam, và dưới đ&acirc;y là TOP những c&acirc;y mai v&agrave;ng khủng nhất việt nam qua những ti&ecirc;u mục sau.</div>
<div dir="ltr">C&acirc;y Mai V&agrave;ng Của Nghệ Nh&acirc;n Nguyễn Tấn L&atilde;m:</div>
<div dir="ltr">Mặc d&ugrave; kh&ocirc;ng lớn về k&iacute;ch thước, c&acirc;y mai v&agrave;ng n&agrave;y độc đ&aacute;o bởi gốc c&acirc;y đ&atilde; trải qua gần 200 tuổi v&agrave; &iacute;t nhất 3 thế hệ. C&acirc;y n&agrave;y cao hơn 1m v&agrave; c&oacute; đường k&iacute;nh 40cm, c&oacute; nguồn gốc từ T&acirc;n Ch&acirc;u, An Giang, v&agrave; được "h&eacute;t" gi&aacute; l&ecirc;n gần 2,5 tỷ đồng.</div>
<div dir="ltr">C&acirc;y Mai V&agrave;ng Của Nghệ Nh&acirc;n Ở Đồng Th&aacute;p:</div>
<div dir="ltr">Với giá trị r&acirc;́t lớn, mai được chia ra làm v&ocirc; s&ocirc;́ loại nhưng đặc bi&ecirc;̣t mai v&agrave;ng c&oacute; mấy loại với t&ocirc;̉ng gi&aacute; 2 tỷ đồng, c&acirc;y mai v&agrave;ng của nghệ nh&acirc;n Đồng Th&aacute;p thu h&uacute;t mọi &aacute;nh nh&igrave;n bởi t&aacute;n c&acirc;y d&agrave;y đặc v&agrave; nhiều nụ hoa. C&acirc;y n&agrave;y kh&ocirc;ng r&otilde; độ tuổi nhưng chủ nh&acirc;n cho biết n&oacute; đ&atilde; trải qua &iacute;t nhất 2 đời người.</div>
<div dir="ltr"></div>
<div dir="ltr">C&acirc;y Mai V&agrave;ng Ở Lai Vung, Đồng Th&aacute;p:</div>
<div dir="ltr">C&acirc;y mai 5 c&aacute;nh nguy&ecirc;n thủy n&agrave;y c&oacute; số đo phần gốc tr&ecirc;n 100cm, th&acirc;n cao gần 5m v&agrave; t&aacute;n rộng hơn 8m của gia đ&igrave;nh &ocirc;ng Trần Văn Sang. C&acirc;y mai đ&atilde; c&oacute; hơn 40 năm v&agrave; được nhiều người hỏi mua với gi&aacute; gần 2 tỷ đồng.</div>
<div dir="ltr">C&acirc;y Mai V&agrave;ng Của Nghệ Nh&acirc;n Ở Cần Thơ:</div>
<div dir="ltr">C&acirc;y mai n&agrave;y thuộc sở hữu của anh Tạ Trần Ho&agrave;ng Phương ở Cần Thơ. C&acirc;y c&oacute; d&aacute;ng h&igrave;nh th&ocirc;ng, cao 6m v&agrave; t&aacute;n rộng 6m, c&acirc;y đ&atilde; c&oacute; tuổi thọ hơn 90 năm v&agrave; được anh rao b&aacute;n với mức gi&aacute; 1,6 tỷ đồng.</div>
<div dir="ltr">C&acirc;y Mai V&agrave;ng 2 Tỷ Của Nghệ Nh&acirc;n Ở Gia Lai:</div>
<div dir="ltr">Hi&ecirc;̣n tại gi&aacute; c&acirc;y mai v&agrave;ng n&agrave;y của anh Trương Ho&agrave;i Phong ở Gia Lai l&agrave; lo&agrave;i mai hồng điệp giống c&uacute;c v&agrave; đ&atilde; trải qua hơn 100 tuổi v&agrave; 3 thế hệ của gia đ&igrave;nh anh. Điểm độc đ&aacute;o của c&acirc;y n&agrave;y l&agrave; c&oacute; 5 th&acirc;n, mỗi th&acirc;n đều c&oacute; b&uacute;p to v&agrave; đều. C&acirc;y n&agrave;y được anh rao b&aacute;n với gi&aacute; 2 tỷ đồng.</div>
<div dir="ltr">Những c&acirc;y mai v&agrave;ng n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; biểu tượng của sự đẹp v&agrave; qu&yacute; ph&aacute;i, m&agrave; c&ograve;n l&agrave; niềm tự h&agrave;o của c&aacute;c nghệ nh&acirc;n trồng c&acirc;y mai t&agrave;i hoa tại Việt Nam. Cảm ơn bạn đ&atilde; chia sẻ th&ocirc;ng tin về những c&acirc;y mai v&agrave;ng đẹp v&agrave; đắt tiền n&agrave;y.</div>
<div> </div>

annguyenhuynh58

annguyenhuynh58

ผู้เยี่ยมชม

annguyenhuynh58@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com